SLO: Certifikat iz k rešitvam usmerjenega pristopa + prva novica o novih strokovnih usposabljanjih v Sloveniji

All the international readers, I hope you do forgive me for offering a post in my mother tongue – I am so proud to announce a very fresh set of Solution Focused trainings in Slovenia as well as a very first certificate process for Slovenian professionals who would like to take their Solution Practice further, to a certified level. Ribalon Institute has been bringing Solution Focused practice to Slovenia since 2014 and has every year organised trainings for Slo audiences. After I left the country, there was a slight risk those trainings would stop, however I promised to myself to give my best and stay true to my roots by continuing to spread the SF word, skills and knowledge in my country. And so, for this autumn we have something special prepared. Whilst Slo friends are invited to read further, the rest of you may take a break and have a good and long summer! Thank you all!

Spoštovana Slovenija,

vsi, ki ste z nami že opravili usposabljanja in uporabljate pristop, za vas smo z ekipo iz UK pripravili program, ki vam bo omogočil večjo prepoznavnost in odraz vaših veščin. Certifikat, pridobljen z usposabljanjem in izkazom veščin k rešitvam usmerjenega pristopa je prva stopnja kvalifikacij, ki jamči, da prejemnik:

 • Pozna osnove k rešitvam usmerjenega pristopa
 • Zna ustrezno, kompetentno in etično uporabljati pristop pri svojem delu
 • Skrbi za lasten profesionalni razvoj in refleksijo svoje prakse.

Certifikat se podeli posamezniku/-ci (v nadaljevanju »kandidat«) na podlagi opravljenih strokovnih usposabljanj in izkazane kompetentnosti pri uporabi veščin in orodij k rešitvam usmerjenega pristopa.

Pogoji za vstop v proces certificiranja ter pridobitev certifikata

Kandidati za vstop v proces certificiranja opravijo najmanj 8-dnevno usposabljanje iz k rešitvam usmerjenega pristopa, ki ga izvaja Ribalon v Sloveniji oz. njegovi partnerji v tujini (BRIEF ali SFP) in obvezno vključuje opravljeno osnovno usposabljanje. Udeležba na delavnicah, ki niso usposabljanje ali predstavitvah na konferencah za proces certificiranja ne šteje, šteje pa opravljeno usposabljanje znotraj drugih organizacij, v izvedbi Ribalona ali partnerskih izvajalcev.

Vloga za certificiranje

Kandidati, ki dosegajo zahtevane pogoje so vabljeni k oddaji pisne vloge, s katero izkazujejo razumevanje k rešitvam usmerjenega pristopa.

Vloga naj obsega do 10 strani (brez virov in literature) in zajema naslednja poglavja:

 1. Opis kandidatovega trenutnega delovnega mesta, znotraj katerega uporablja k rešitvam usmerjen pristop
 2. Opis opravljenih usposabljanj
 3. Razumevanje in opis k rešitvam usmerjenega pristopa in modela
 4. Opis uporabe k rešitvam usmerjenega pristopa in predpostavk pri kandidatovem delu
 5. Študija primera: podroben opis in dokumentacija konkretnega primera
 6. Skrb za profesionalni razvoj (supervizija, strokovno izpopolnjevanje)
 7. Viri in navedena literatura, kjer je to potrebno

Vlogo pošljete dr. A. Bibi Rebolj na elektronski naslov biba@ribalon.org z referenco “certifikat iz SF”. Po oddani vlogi boste prejeli povratno informacijo o odobrenem certifikatu ter podelitvi, ali morebitnih dopolnitvah ter dodatnih pojasnilih, v primeru, da vloga še ne dosega standardov za podelitev certifikata. Ocenjevalci so dr. A. Biba Rebolj, Ben Scott, Greg Oberbeck in po potrebi, svetovalno telo inštituta Ribalon.

Ob uspešni in pozitivno ocenjeni vlogi, boste Certifikat prejeli v fizični obliki, povabljeni pa boste tudi, da postanete eden izmed Ribalonovih priporočenih praktikov.

Navodila za pripravo vloge

Pri pripravi vloge sledite spodnjim navodilom ter obsegu. Vloga naj bo v MsWord, poljubne pisave, velikost 12.

 1. Opis trenutnega delovnega mesta, znotraj katerega kandidat uporablja k rešitvam usmerjen pristop – do 150 besed
 1. Opis opravljenih strokovnih usposabljanj: navedba kraja, datumov, izvajalcev, trajanje posameznega modula ter skupno število dni (ur).
 1. Razumevanje in opis k rešitvam usmerjenega pristopa in modela – do 600 besed

K rešitvam usmerjen pristop lahko opišemo na različne načine, bodisi kot nabor orodij in tehnik, bodisi skozi predpostavke, bodisi skozi razmišljanje o tem, kako pristop dojema spremembo, kliente, načine dela, ipd. V opisu nas zanimata kandidatova interpretacija in razumevanje pristopa in v tem smislu ne zahtevamo opisa zgodovine in razvoja pristopa, pozdravljamo pa sklicevanje na relevantno literaturo.

 1. Opis načina uporabe k rešitvam usmerjenega pristopa in njegovih predpostavk pri kandidatovem delu – do 1300 besed

V tem delu kandidat izkazuje sposobnosti uporabe k rešitvam usmerjenih predpostavk in tehnik v različnih kontekstih, znotraj katerih deluje, npr. pri delu s klienti, morda pri poučevanju, izvajanju skupinskih srečanj, pri svetovanju, vodenju sestankov, ipd.

 1. Študija primera: podroben opis in dokumentacija konkretnega nedavnega primera, kjer je uporabljen k rešitvam usmerjen pristop – do 2500 besed

V tem segmentu kandidat izkazuje kompetentno uporabo k rešitvam usmerjenih veščin v praksi. Kandidat izbere primer iz prakse, kjer je uporabil k rešitvam usmerjen pristop in tehnike:

 • Izbran primer naj bo odraz nedavnega dela in ne starejši od 6 mesecev od prijave za Certifikat.
 • Primer naj bo samostojno delo, ne npr. delo v paru z drugim k rešitvam usmerjenim praktikom ali soizvajalcem
 • Pri opisu naj se kandidat osredotoča na uporabo SF veščin in ne na opis primera. Ne opisuje se zgodovine primera in podrobnih okoliščin klienta, temveč se izkazuje kompetentno uporabo k rešitvam usmerjenega pristopa. Posebej dobrodošli so transkripti dejanskih pogovorov.
 • V študiji primera se lahko opiše eno ali več srečanj s klientom ter celotno sodelovanje skozi daljše časovno obdobje. V kolikor obstajajo informacije, se opiše tudi učinke po tem, ko je bilo delo zaključeno.
 • V opisu primera kandidat jasno opiše kako je vzpostavil dogovor oz. sporazum s klientom in kaj je ta vseboval.
 • Nato opiše kako je potekal opis željene prihodnosti, pri čemer demonstrira kako se je v vprašanjih osredotočal na znamenja, ne na korake ali cilje – poudarki pri opisu željene prihodnosti so na znamenjih, ne akcijskem načrtu.
 • V kolikor so bile uporabljene lestvice, kandidat navede kako jih je zastavil (kaj je bila 10, kaj je bila 0), kakšna so bila nadaljnja vprašanja in čemu je dal največji poudarek.
 • Ob koncu napiše svojo refleksijo o tem, kaj je po lastnem mnenju naredil dobro ter kaj bi si želel, da bi naredil drugače (ter kako, v kolikor bi imel še eno možnost).
 • Kandidat navede tudi kako je poskrbel za ustrezno varnost in zaščito klienta in/ali njegovih bližnjih, v primerih, kjer je bilo to potrebno.
 1. Skrb za lasten profesionalni razvoj (supervizija, strokovno izpopolnjevanje)

K rešitvam usmerjenega pristopa se hitro naučimo, vendar je potrebno veliko nadaljnjega razvoja za dosego nivoja kompetentnosti. Kandidat v tej rubriki navede kako ohranja stik s prakso ter skrbi za etično in kakovostno izvajanje svojega dela.

 1. Viri in navedena literatura

Za citiranje se uporabi APA standard, kjer se sklicuje na reference.

Želimo vam veliko uspeha pri pripravi vloge. Veselimo se vaših vlog in vas pozdravljamo med kompetentne in razmišljujoče praktike!

Hhrati vas z veseljem obveščamo, da so objavljeni novi datumi za jesenska usposabljanja, ki jih najdete tukaj.

dr A. Biba Rebolj, 2019 za Ribalon in SFP ©

Slovenian Certificate in Solution Focused Practice

I’ve just had the best conversation of my life

Dear reader,

thank you for your patience. You had to wait quite a while for this post. I’ve got so much going on in so many different fields that I find it challenging to keep up with everything. I have been doing lots of clinical work. Had delivered Solution Focused training in Slovenia. Just finished a 5-day training for European Voluntary Service volunteers. Will be doing lots of facilitation of various small or large scale events in the upcoming week. And then back to London. Not to mention writing articles, doing research analysis, selecting coworkers for our upcoming 3-year project, etc. Sometimes I think it’s way too much for just one person.

Many people would say the most meaningful learning and AHA moments happen out of your comfort zone and are accompanied with stress, discomfort, perhaps even a crisis and pain. I’ve got no opinion on this, but I do have a very recent experience that I’d like to share with you.

I nearly experienced a crisis yesterday. Something happened that completely removed the ground from my feet and I found myself in a situation where I felt angry, hurt, crushed and above all, terribly disappointed in somebody. I was working, had been away from home for several days. The training had been successful and going well, though it required lots of energy, flexibility and trust. I am generally always good at maintaining balance while working. Not so much if something happens to me personally. That crisis had nothing to do with my work, but it happened while I was working, in the middle of the day. And it had to do with something somebody else had done or hadn’t and should have. At least in my opinion.

So we closed the day. Nobody noticed. I went up into my room. Hotel rooms (single ones) can be devastating. I had about 30 minutes of spare time before the final party. And I felt this extreme tension, caused by the action of this another person that triggered my crisis. I sat on the floor next to my phone charger and wrote a message to one of my most precious people with whom we were to meet in Skype on that day, but he sort of stood me up and hurt me some more. He did not respond, which added to my irritation and the sense of imbalance. I felt so abandoned. And lonely, even though I had been immensely successful and efficient at my work only an hour ago.

I went into the bathroom. There was nothing to do there. I searched my bags and found some food and snacks. Was just about to open that chocolate bar without any reflection or mindfulness. And for some reason I didn’t. Then I saw a bottle of wine I bought earlier in the day for our evening party. I went back to the bathroom and searched for a glass. I opened the bottle, poured myself a glass and sat on the floor again. It must have looked pretty miserable, being alone in a hotel room, sitting on the floor drinking wine in sorrow, listening to some pathetic music. No wonder people commit suicide in moments like this one.

After the second glug of wine I took a deep breath. And another one. Then I changed the music. And then something magical happened. My thoughts started leaving my head. One by one. Until there were no more thoughts. I’ve no idea how long this no-thought mode lasted, and what happened next was the best conversation I ever had. A conversation inside my head. For the first time, I spoke nothing but kindly to myself.

I opened my eyes. And I smiled. It was such a pure and natural thing to do. And then I realised:

I don’t need anybody. All I need is already here.

This has never happened to me before. It was a moment of supreme balance, imperfect perfection and beauty. I felt so strong. And for the first time, I realised that no matter what happens:

I will be fine.

I’m sure that wine glug made a contribution. But I was not drunk, far from it, my head was crystal clear and I felt at peace. So I got up, went into the bathroom, brushed my hair, left my room and joined the party in my brilliance. And had a very nice evening afterwards.

I am certain life will bring numerous situations where people will hurt me, deliberately or not. I am 100% positive that there will be challenges bigger than I will be able to handle. And from now on I also know that there is an enormous force and strength in me with which no matter what happens:

I will be fine.

Love, Biba

FullSizeRender.jpg

Stronger. Together.

 

How Solution Focused Approach Changed My Life

Dear reader,

just finished a Skype session with a rather long term client (seeing her over 2 years), who likes to check in once in a while to see whether she’s still “on track”. She is also interested to learn how to use Solution Focused Approach in her own line of work, but since she’s from another continent, she won’t be able to make it to our Slovenian Solution Focused Training. By the way – hurry, early bird registrations will close tomorrow, so make sure you’ve secured your place!

She stated that the main reason she wanted to learn SF (Solution Focused) was, because she had noticed how different my life became, since I encountered this approach. And she would like to make a similar difference in and for her life. I wouldn’t pay much attention to her words personally (of course professionally yes), if it weren’t that same morning, that a friend wrote to me on Facebook how much she appreciates my work and what an inspiration I am for others, especially younger ones, who are at the beginning of their professional career paths.

Maybe I can point out some benefits on how Solution Focused approach changed me, my life and those around me. I want nothing but the best for you, so maybe you might find this useful and can make Solution Focused approach work for you as well:

 • I’m not afraid. Action kills fear. If I’m unsure into something, I do it anyway. Before I was always scared what would happen if things go wrong. I had to make sure it was a “perfect moment”. Often that moment never came and I gave up before doing anything.
 • I travel. I’ve travelled round the Globe, but not as a tourist. I travel to learn, to explore, to expand, to increase tolerance and acceptance of diversity. See the post about a fierce journey for example.
 • I’m no longer setting goals. Goals don’t work. Instead I’m looking for signs. And since that changed, I managed to put together quite some pieces of work, like the Ribalon Institute, my first international scientific article and an EU project.
 • I’m not alone. I belong to a strong international network of professionals who help me grow. I’ve got the world’s best supervisors. Amazing partners, intervision coaches and worldwide friends. I’m not scared to ask for support. And I’m not reluctant to offer some if needed.
 • I’ve learned how to say NO. Managed to say goodbye to (fortunately very few) toxic people. I don’t tolerate disrespect and oppression. Also, I don’t tolerate gossip. Have much more important things to do.
 • I can change others. Until now, probably I’ve had like 500 workshops or trainings. Sometimes my contractors say I have to deal with a conflict/uncooperative/unmotivated group/individual. Never ever have I had a problem to inspire them.
 • My work matters. I see clients who say they’ve really messed up. I’ve worked with clients thinking about suicide, clients who were struggling with eating disorders, anxiety, depression, I’ve worked with parents who had “unbearable” teenagers. I worked with many many young people who were stuck and wanted to quit. Some might say I’m not qualified to solve their problems. They are right. I’m not quailfied – but the clients are! Also, I’m not solving their problems – they are!
 • I’m genuinely happy. It’s not a state of euphory that goes up and down. It’s a constant state of integrity, joy and passion to do what I like to do, what I’m good at and what matters to others. Plus, I am surrounded by people who take my energy and give it back.
 • I want to pay it forward. This was the main call that got us into organizing this very first SLOVEnian SF training. Because I want to offer an opportunity to others to have a possible life changing experience. Who knows – sometimes a word said at a right time, can change someone’s life forever. I hope I’m spreading good words.

Though Solution Focused approach might not be responsible or triggering all of the above, I know that if I wouldn’t come accross it, my life would be a life from someone I used to be and am not anymore. People change. Be the change you want to see, Gandhi said. Wise man.

Biba

IMG_3606

Your life. Your choice.

I deserve this!

Dear reader,

it was about a year ago, on an intervision meeting with a coach colleague. I was just starting to think about going independent and opening my own company. As such, I was full of doubts, second thoughts, all sorts of fears, as are probably most people who are about to leave their comfort zone.

As we talked things through, he provoked me with all sorts of (very useful) questions. From the mission, vision, long and short term goals, possible paths, etc, etc. It’s in fact been really useful and without this coaching intervision I would probably not get anywhere near as close as I did in such a timely manner.

At the end of our conversation, as we both got exhausted (in a good way), he said: “Tell me why would you do such a thing.” I answered. He went: “No. Think.” I answered again, different answer. “No. Think again. Why would you want any of this?” and it took me a long time to give another answer. His reply again was: “No. Do you know why? It’s BECAUSE YOU DESERVE THIS!

So that gave the title for the Facebook page that followed short after.

I’m home alone today. As my schedule fills up so unpredictable and is super flexible, I get to choose how much I work, when and what. So I decided to stay at home and work on my thesis. My husband has work to do the whole day and will only come back late in the evening. As morning turned into the afternoon and it was about lunch time, I thought I’ll just grab a sandwich and continue working. But then I figured: hey, why would I cook only when there are two (or more) of us? Why not treating myself equally worth? So I cooked a lovely meal just for myself, simply because I deserve this. And it was a whole ritual (except that obviously I cooked too much, tough love, I’d say).

Now I’m getting to the point of this post. Next year, in 2016 something wonderful is going to happen in our beautiful Slovenia. For the very first time, we’ll organize a Professional Solution Focused Training for those, who would like to learn how to use and practice Solution Focused Approach in their line of work. It is intended for coaches and/or therapists, along with all others, who work with people and would like to learn a different way of solving problems and managing conflicts.

The training will offer several different stages, from the very basics, introductory level, to more advanced levels, so you could join in whenever you feel you would benefit most. It will take place approximately from February until April or May 2016, each month a couple of days. It is an exclusive opportunity, as in the end, we’ll host a guest from Europe’s largest institution who provides Solution Focused Training and Slovenia has never had such an opportunity before.

So make sure, you are up to date with upcoming news with details dates, etc. Why? Because YOU DESERVE THIS! You deserve to learn skills and techniques that will bring you and your clients closer and quicker to your desired future. Solution Focused Approach has changed my life in ways I cannot describe. Now your time has come to make a difference in your life. Because you are worth it.

lunch!

What to say to a new-born

Dear reader,

you haven’t heard from me for a while. If you browse the blog’s pages, you might have figured out the reason why yourself. If not, I’ll tell you now.

Ribalon has been born. First Slovenian Solution Focused Institute. I’m sure you’re not surprised, because I told you in the past posts that something similar is coming up. Well I AM surprised, because I can’t believe how I managed that. And yet it’s here, conceived with help of many many wonderful people which I’m dedicating this post to:

– C.I. It’s one year now since I first met you in London. You encouraged and pushed me to practice what I’ve learned as soon as I returned home. You gave me tips about preparing my first workshops. You helped me with proposals for the research funds. You were always there when I needed you, replying to my doubts about whether I’m going in the right direction, answering my questions about SFBT, spending a day with me in the EBTA conference afternoon … and finally you agreed to be Ribalon’s consulting body. Many say you are one of the best SFBT therapists in the world. I think so too. But I find it hard to believe that you’ve decided to dedicate so much of your time to me.

– SFBTA. I can’t even list all the wonderful people who have prepared me such a warm welcome in America. Thank you for the opportunity to visit you, participate on training and conference and to stay in touch. Ribalon is the result from it.

– EBTA. The national representative’s members, who invited me to join even though it was only me (100% Slovenian presence ha). The research committee who pointed me to a direction I can explore further. Thank you J. W. for your prompt replies and your willingness to help Ribalon to be born and for your future help for it to learn to stand up.

– SOL CEE. I can’t remember the last time I had so much fun. I love you guys.

– M. M. from Italy. Thank you for your peer coaching just before the Ribalon’s opening.

– R. F. from Canada. I’m still embarrassed because I don’t know how to properly thank you for your efforts in making it easier for me to obtain the top SFBT literature.

– E.d.J. from the Netherlands. You saw in me what I didn’t. Now I do. You were among the first who’ve set Ribalon’s foundation.

– all my fb Solution Focused friends around the world. For your best wishes you’ve sent, the support you’ve expressed. I feel close to you even though we see each other once a year.

– My faculty and university. You gave me the opportunity to try and practice. We launched Solution Focused Coaching together. Thank you for your trust and willingness to let me do what I feel that I have to do. Here’s the outcomes.

– last, but not least, my clients. First my friends, who were the first to experience SFBT. You were the ones that helped me improve. I’ve earned so much from you. And you from me. As I saw you thrive, I knew I picked the right road. All the future clients will benefit from our past work.

So dear reader, thank you for being around. For being with me on this fabulous journey. This is not the end, it’s another beginning. This blog has become a webpage http://ribalon.org. You can check what we’ve accomplished together in one year.

My dear Ribalon, you were born to lift others up. I hope I can provide you with wings you need to do so. As C. I. once said to me when I asked him what to say to a new-born, he said:

Listen and don’t follow!

Your mom.

  2013-10-29 13.47.16