K rešitvam usmerjen kovčing

Kako boš vedela, da si svoj cilj dosegla, če ne veš, kam bi rada prišla? riba balon logo

Kako boš spoznal nove kraje in ljudi, če ne greš nekam, kjer še nikoli nisi bil?

Kako boš se boš lotil izziva ali rešil določen problem, če uporabljaš iste strategije, ki so te vanj pripeljale?

Kako se boš naučila nekaj novega, če ne poskusiš nečesa, česar nisi še nikoli?

Dobrodošli na spletnih straneh, ki se ukvarjajo z enim izmed najpomembnejših aspektov življenja – z učinkovitim prilagajanjem spremembam.

Inštitut Ribalon je neodvisni neprofitni raziskovalni inštitut, katerega namen je raziskovanje, implementacija in usposabljanje na področju »v rešitev usmerjenega pristopa«; Sloveniji manj znanega, vendar v svetu že dolga leta uveljavljenega in široko uporabljenega pristopa v terapevtskem, svetovalnem, socialnem in podjetniškem svetu. Inštitut se je rodil l. 2015 v Sloveniji in se kasneje preselil v Veliko Britanijo, spodbuja povezovanje strokovnjakov iz različnih držav in področij. Pod svojim okriljem združuje mednarodne raziskovalce, terapevte, kovče, psihoterapevte, praktike, trenerje, moderatorje, izobraževalce, pedagoge, fasilitatorje in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z »v rešitev usmerjenim pristopom« (ang. Solution Focused Approach) ter na ta način in skozi delo s posamezniki, klienti, pari, skupinami ter organizacijami prispeva k dvigu kvalitete življenja ožje in širše skupnosti. Eden izmed takšnih programov je v rešitev usmerjen kovčing.

D80_5571

»Coaching« (slo. kovčing) je proces, kjer »coach« (kovč) v usmerjenem pogovoru vodi klienta pri odkrivanju načinov, strategij in virov, ki jih posameznik že ima v sebi. Cilj kovčinga je izboljšanje določene situacije ali vedenja, izboljšanje spopadanja s problemi ter načina razmišljanja o sebi, drugih in svetu.

Metode kovčinga so zelo raznolike, v rešitev usmerjen kovčing izvira iz Kratke, v rešitev usmerjene terapije (ang. Solution Focused Brief Therapy), ki spada med modele sistemske psihoterapije (socialnokonstrukcionistični in postmoderni pristop). Namenjen je vsem, ki se v poklicnem ali v zasebnem življenju znajdejo v situaciji, kjer bi si želeli spremembo na bolje. Ni pa namenjen diagnosticiranju in/ali kakršni koli klinično psihološki obravnavi, čeprav se velikokrat uporablja tudi v teh procesih.

V rešitev usmerjen kovčing je znanstveno potrjen pristop, ki se je razvil iz več desetletne terapevtske prakse. Zanj so značilni hitri rezultati in visoka učinkovitost v izjemno kompleksnih situacijah. 

Nekaj osnovnih predpostavk:

  • Vsak ima v sebi neodkrite vire moči, ki ga bodo pripeljali do rešitve. Kovč s pomočjo v rešitev usmerjenih tehnik spraševanja pomaga odkriti te vire. V odnosu klient-kovč je klient tisti, ki je viden kot ekspert svojega življenja.
  • V pogovoru klient in kovč soustvarjata kontekst, v katerem rešitve postanejo vidne in možne.
  • V rešitev usmerjen kovčing pripomore k temu, da človek samega sebe bolje razume in omogoči, da na novo ali sploh prvič ubesedi svojo željeno prihodnost. Vse uporabne odgovore in rešitve najde klient sam, kovč pa mu s postavljanjem vprašanj omogoči nove uvide in spoznanja.
  • Ne uporablja se: psihoanalize, razčlembe in analize vzrokov problema, prav tako ne gre za svetovanje oz. konzultacije.
  • Ideje za rešitve se pojavijo že med srečanjem ali kmalu po njem. Pozitivni učinki kovčinga so v večini primerov hitri, saj gre za kratkotrajen proces in trajni, ker jih klient najde sam.

Ker ima inštitut Ribalon izrazito mednarodno vpetost, je večina podstrani zaradi lažjega in širšega razumevanja napisanih v angleščini. Za podrobnejše informacije in za pogovor vas vabimo, da nam pišete na info@ribalon.org ter se naročite na novice, ali se z nami povežete in nas spremljate preko Facebook-a ali Twitterja.

10419602_1502885303327334_7781472857142610907_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s