STROKOVNO USPOSABLJANJE IZ K REŠITVAM USMERJENEGA PRISTOPA – podrobnejši program

K rešitvam usmerjen pristop (ang. Solution Focused Approach) postaja v mednarodnih vodah vse bolj priljubljen. Vedno več posameznikov in organizacij, ki delajo neposredno z ljudmi, ga uporablja pri svojem kliničnem, terapevtskem ali svetovalnem delu, odločanju, strategiji, načrtovanju, spremljanju kakovosti, ipd. Zadnje desetletje pridobiva veljavo in priljubljenost tudi v podjetniškem svetu. Ker je usmerjen v prihodnost in v močna področja ter resurse, je idealen v situacijah, kjer potrebujemo hitre odločitve in sodelovanje vseh udeleženih. Z usmerjanjem pozornosti na želeno prihodnost (namesto v preteklost, ki jo obžalujemo) in z osredotočanjem na veščine (namesto na primanjkljaje) daje k rešitvam usmerjen pristop primerljive rezultate ostalim pristopom pri delu z ljudmi s pomembno razliko, da cilj doseže v bistveno krajšem času. Zato je zelo primeren v situacijah, kjer se klienti (uporabniki oz. stranke) srečujejo z zelo akutnimi problemi in ki se znajdejo v kriznih situacijah, kjer nujno potrebujejo takojšnje učinkovite strategije, kako in kam naprej.

KAKO?

K rešitvam usmerjenega pristopa se lahko naučimo le s prakso. Zato je usposabljanje izrazito praktične narave. Stremi k temu, da vsakega udeleženca pripravi, da lahko naučene veščine začne takoj uporabljati pri svojem delu. Hkrati bodo udeleženci z usposabljanjem položili dobre temelje za svoj nadaljnji profesionalni razvoj. Večina dela bo tako potekala v parih ali manjših skupinah, uporabljene vaje pa so skrbno zasnovane tako, da so neposredno relevantne za delo v praksi (pri delu z ljudmi). Praktična naravnanost hkrati pomeni tudi, da boste imeli osebno izkušnjo učinka v rešitev usmerjenih vprašanj in boste tako bolje razumeli kaj bodo najverjetneje doživeli vaši klienti (uporabniki oz. stranke) med vašimi srečanji.

Usposabljanje je zastavljeno tako, da odgovarja na potrebe zelo raznolikih udeležencev, ki prihajajo iz različnih delovnih okolij (npr. socialni delavci, mediatorji, kovči, terapevti, svetovalci, pedagogi, moderatorji, trenerji, HR, ipd). Primarno je namenjeno tistim, ki delate z ljudmi in imate izobrazbo iz ustrezne smeri (npr. socialno delo, pedagogika, psihologija in druge humanistične oz. družboslovne smeri). K uvodni stopnji usposabljanja se lahko priključijo tudi ostali, ki jih zanima delo z ljudmi ali se želijo naučiti tehnik zase.

Dvodnevno intenzivno usposabljanje iz spoznavanja k rešitvam usmerjenega pristopa (1. sklop, osnovna stopnja) omogoča dobre osnove za uporabo k rešitvam usmerjenih principov v vsakdanjem delu (in življenju). Nadaljevalno usposabljanje (2. sklop, modul 1) podrobneje obravnava posamezna orodja in tehnike k rešitvam usmerjenega pristopa. Nadaljevalno usposabljanje (3. sklop, modul 2) poglablja obstoječe znanje in mu dodaja novo dimenzijo s praktičnimi vajami.  Ta modul je namenjen tudi vsem, ki so se udeležili  preteklih strokovnih usposabljanj in želijo reflektirati svojo prakso ter dobiti odgovore na konkretna vprašanja na podlagi lastnih izkušenj. Napredno usposabljanje (4. sklop) omogoča izkušnjo kako poteka proces dela s klientom v živo. Zadnja dva modula obravnavata tudi delo z raznolikimi skupinami in posamezniki (SF v organizacijah, SF z družinami, SF z mladimi, itd.).

KDO?

Slovensko usposabljanje bo vodila A. Biba Rebolj, strokovna direktorica inštituta Ribalon, ki je zaključila specializacijo iz k rešitvam usmerjenega pristopa v Veliki Britaniji pri največji in najstarejši instituciji v Evropi (BRIEF London). Svoje znanje je izpopolnjevala na številnih nadaljnjih usposabljanjih v tujini (Belgija, Anglija, Avstrija, Nizozemska, ZDA, Nemčija). Trenutno je prva Slovenka z mednarodno licenco za ta pristop. Za reference, publikacije in podrobnosti obiščite LinkedIn profil. Celotno strokovno usposabljanje je načrtovano po angleškem modelu, vse praktične vaje in aktivnosti so bile sestavljene skupaj s strokovnim svetom Ribalonovih supervizorjev in svetovalcev.

KDAJ?

V Sloveniji trenutno ni razpisanih datumov usposabljanja. Za dostop do brezplačne predstavitvene delavnice (60 min) pošljite mail na biba@ribalon.org.

PODROBNEJŠA VSEBINA USPOSABLJANJA 

SKLOP 1

V tem sklopu boste pridobili temeljne veščine, orodja in tehnike k rešitvam usmerjenega pristopa ter jih preizkusili v praksi ob ogledih dela z resničnimi klienti. Vsebine prvega sklopa:

 • Teoretična izhodišča – socialni konstrukcionizem, sistemska teorija, konstruktivizem, salutogeneza: Milton Erickson, Gregory Bateson, Ludvig Wittgenstein, Mental Research Institute (MRI) Palo Alto, Kratka, v rešitev usmerjena terapija (De Shazer, Kim Berg)
 • Razlike med SF (Solution Focused) in ostalimi pristopi
 • 3 temeljne sestavine k rešitvam usmerjenega pogovora (Listen, Select, Build)
 • Temeljne »sestavine« SF srečanja (Single Session Therapy): najboljši upi, vprašanje o jutri (oz. o čudežu), lestvice
 • Delo s klienti – demonstracija

Ob tem bomo veliko časa namenili praktičnim vajam in izkustvenemu učenju k rešitvam usmerjenih vprašanj:

 • Podroben opis želene prihodnosti
 • Izjeme in konstruktivno poslušanje
 • Odkrivanje resursov: kako klienta nasloviti v njegovih resursih že takoj na začetku?
 • Kako spremeniti opis problema v opis priložnosti?
 • Kako rešiti konflikte in zgraditi sodelovanje?
 • Kako delati z več ljudmi hkrati, ki imajo različne cilje?
 • Kako delati z ljudmi, ki pri vas niso prostovoljno?
 • Kako zaključiti srečanje
 • Nadaljnja srečanja

SKLOP 2

V tem sklopu bomo delali na konkretnih vprašanjih udeležencev ter obravnavali kompleksnejše primere. Videli boste še več posnetkov dela z različnimi klienti, poleg tega bomo imeli demonstracijo dela z resničnim klientom v živo (prvo srečanje). Ob koncu usposabljanja obstaja velika verjetnost, da:

 • se boste počutili polni energije in boste komaj čakali, da nove veščine uporabite pri svojem delu
 • boste svoje kliente/uporabnike videli v drugačni luči (znali boste izluščiti njihove veščine)
 • boste dobili potrditev v vaših trenutnih akcijah
 • bi vam bilo žal, če se usposabljanja ne bi udeležili
 • boste morda ravno vi eden izmed bodočih slovenskih vodilnih k rešitvam usmerjenih praktikov
 • se vam bo življenje drastično spremenilo (na bolje).

Poleg splošnih učinkov se bomo dotaknili tudi specifičnih vsebin

 • Radikalna drugačnost in preprostost k rešitvam usmerjenega pristopa – kaj pri k rešitvam usmerjenem pristopu počnemo in kako to počnemo?
 • Analiza prakse na konkretnih kompleksnih primerih iz različnih področij (terapevtsko in coaching).
 • Najpogostejše napake, ki povrzročijo, da se med srečanjem zataknemo in kako jih odpraviti
 • Supervizija pri k rešitvam usmerjeni terapiji in coachingu
 • Kritike k rešitvam usmerjenega pristopa in argumenti proti

Predpriprava: Osvežitev znanja z branjem izbranih tekstov (udeleženci dobijo po elektronski pošti).

PRIJAVE IN REGISTRACIJA

Prijavite se preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno na 15. Vaše mesto v skupini je potrjeno s plačilom kotizacije.

Kotizacija za slovensko strokovno usposabljanje 2018 je 500 eur. V izrednih primerih je možna udeležba tudi samo na enem sklopu, katerega cena je 270 eur. Kotizacija vključuje udeležbo na usposabljanju, srečanje s klientom v živo, potrdila, vsa strokovna gradiva in pijačo ter prigrizke med odmori.

ZA ZAKLJUČEK …

Inštitut Ribalon je februarja 2018 praznoval tretjo obletnico uradnega delovanja. Za tem je enajst let prakse dela z mladimi, posebej z mladimi z manj priložnostmi. Do danes izvedena usposabljanja in delavnice so bili med udeleženci sprejeti zelo toplo in pozitivno, naši udeleženci in klienti izražajo zadovoljstvo v 9,8/10 primerov (n>750).

Vsi naši programi in storitve so visoko kakovostne in pripravljene v skladu z najnovejšimi praksami in trendi v stroki. Redno skrbimo za strokovni razvoj in jamčimo za visoko kvaliteto. V kolikor z udeležbo na strokovnem usposabljanju ne boste zadovoljni, vam vrnemo denar.

Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmete potrdilo o udeležbi z navedenimi kompetencami in urami. V kolikor se boste v prihodnosti odločili za nadaljnje usposabljanje v tujini, vam bo to potrdilo štelo v izkaz opravljenih usposabljanj.

Koristne povezave:

– Ribalonovi mednarodni partnerji, strokovni svet in supervizorji

– Raziskovalni izsledki in študije, ki potrjujejo učinkovitost pristopa

– Evropska zveza za Kratko, v rešitev usmerjeno terapijo EBTA

– V rešitev usmerjen pristop v organizacijah za CEE regijo

– Host Leadership pristop, ki se lepo vklaplja v rešitev usmerjen pristop